SPA

Weg met Excel spreadsheets! Maak gebruik van een geautomatiseerde privacy omgeving met SYNTYCHE Privacy Administratie (S.P.A.). S.P.A. ondersteunt bij alle aspecten met het verwerken van persoonsgegevens. S.P.A. biedt duidelijke rapportages, overzichten en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Denk aan het registreren van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken. Maar ook het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA’s. S.P.A. is betaalbaar en schaalbaar via abonnementen.    

6 onderdelen van S.P.A. zijn: 

  1. Privacy dashboard van privacy activiteiten samengevat in een visuele weergave

  2. Verwerkingsregister voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken

  3. PIA/DPIA voor het uitvoeren van de analyse en risico’s

  4. Risico's en maatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning

  5. Audit en controle om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen

  6. Kennisbank voor alle in- en externe documenten op één plek die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkings-overeenkomsten

SPA

PRIVACY DIENSTEN